سخت ترین سوالات آیین نامه رانندگی 97

راهنمای سوالات سخت آیین نامه

در این بخش قصد داریم تا شما را با سخت ترین سوالات آیین نامه راهنمایی و رانندگی سال 96 آشنا سازیم  سوالاتی که علاوه بر سخت بودن بیشتر برای گمراه کردن و به اشتباه انداختن است . هدف از طرح چنین سوالاتی در آموزشگاه های راهنمایی و رانددگی سنجش میزان هوش و دقت متقاضی اخذ گوهای نامه رانندگی است . شکا باید به دقت سوالات را بخوانید و بعد پاسخ دهید .

13 maj 2018