دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت مراقبت جسمانی،عاطفی و روانشناختی دانش آموزان

 منابع و نمونه سوالات به همراه سوالات آزمون واقعی ضمن خدمت مراقبت جسمانی،عاطفی و روانشناختی دانش آموزان

همانطور که در دوره های قبل ضمن خدمت فرهنگیان همکاران محترم در جریان هستند سوالات واثعی ضمن خدمت مراقب جسمانی عاطفی و روانشناختی دانش آموزان نیز در روز امتحان برای کلیه همکارانی که از قبل هم نمونه سوالات و منابع آزمون را خریداری کرده باشند ارسال میگردد . ما این نمونه سوالات را به صورت دقیق و اصولی برای شما آماده ساخته ایم و همواره آپدیت های بعدی برای شما ارسال خواهد شد .

17 okt 2018